Kinderkwiltklas

Die kuns van naaldwerk, en dan spesifiek laslapwerk en kwilt is tegnieke wat generasies al saam met ons is. Meeste van ons ouer geslag het naaldwerk as verpligte vak op skool gehad met minder of meer sukses. Baie van ons het grootgeword langs oumas en ma’s wat klere en kwilte gemaak het. Meeste van ons […]

Read More »